• Plac zabaw
  • Kościół z tyłu
  • Widok na Imielin
  • Kamieniołom
  • Imielin
  • Kopiec wolności
  • Zalew Imieliński

Logowanie

Staże projektu "Kariera i Kompetencje..."

logotypy2.jpg

 

Płatne staże dla uczniów w ramach projektu „Kariera i Kompetencje…”

W okresie wakacyjnym płatne staże u pracodawcy rozpocznie łącznie 8 uczniów Powiatowych Zespołów Szkół w Bieruniu i w Lędzinach uczestniczących w projekcie „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Osi Priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT Subregionu Centralnego.

Powiat Bieruńsko-Lędziński jako organ prowadzący dla ww. szkół jest organizatorem stażu.  

Staże będą się odbywały na terenie Bierunia i Tychów. Każdy staż będzie trwał 150 godzin, które stażyści zrealizują w okresie nieprzekraczającym 21 dni. Za odbycie stażu w okresie pełnych 150 godzin każdemu uczniowi uczestniczącemu w tej formie wsparcia w ramach Projektu zostanie wypłacone stypendium w kwocie 1 480,00 zł brutto. Powiat zapewnia także stażyście m. in. transport do miejsca odbywania stażu, a także ponosi koszt zakupu odzieży ochronnej.

Po zakończeniu stażu każdy uczestnik otrzyma od zakładu pracy przyjmującego na staż zaświadczenie o odbyciu stażu, a także opinię zawierającą m.in. informacje o przebiegu stażu.

www.20170706_145408.jpg  www.20170706_145448.jpg  

 www.20170706_151551.jpg

 

 

Źródło:  http://powiatbl.pl/aktualnosci/2204-staze-projektu-kariera-i-kompetencje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.